ПРОФЕСИОНАЛЕН ДОМОУПРАВИТЕЛ

Ökologisch Bauen mit Stroh

Екологично строителство със Слама

Ecological building with Straw

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ДОМОУПРАВИТЕЛ

 

ND

international

Ltd .

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ДОМОУПРАВИТЕЛ

 

УСЛУГИ

 

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ДОМОУПРАВИТЕЛ

 

 • Водене на комплект документи съгласно законовите и общинските изисквания;
 • регистрация на Етажната собственост /ЕС /;
 • организира свикването провеждането на Общо събрание на Етажната собственост, както и подготовка на всички необходими документи свързани с него;
 • съхранява всички документи от провелите се общи събрания;
 • изготвяне на правно издържан Правилник за вътрешния ред;
 • поддържане на изрядна документация съгласно законовите изисквания;
 • координация, ръководство и изпълнение на решенията на Етажната собственост;
 • окомплектоване и съхраняване на договори за абонаментна поддръжка /за асансьор,охрана, присъединяване към ел. мрежа и др./, протоколи за технически проверки, договори за ремонти, гаранционно обслужване и други документи, касаещи етажната собственост;
 • при нужда организиране на неотложни аварийни дейности от специализирани фирми – отпушване на канали, профилактика на помпени системи и др. Разходите се поемат от касата на ЕС;
 • поддръжка на ел. инсталация /смяна крушки/. При повреда в ел.инсталацията или други дребни ремонти /ремонт на входна врата, смяна на осветителни тела и др./ се извършва от техническа група осигурена от нас. Ремонтите се поемат от касата на входа.

 

Ние като Професионален домоуправител се грижим за ЕС, поддържайки изрядна документация, представлявайки Етажната собственост пред общинските власти, полиция, пожарна, ВИК и др.

 

При организиране на ремонти, задължително свикваме Общо събрание и представяме оферти, така че живущите да могат да сравнят условията и изберат изпълнител. След решение на Общото събрание организираме ремонта с избрания изпълнител.

 

Организираме и водим лично общите събрания на входа, като по този начин гарантираме законността на същите и всяко решение на етажната собственост е легитимно, което позволява завеждане на съдебни процедури срещу неизрядни живущи. Ние представляваме входа при такива процедури пред съдебните власти и публичните изпълнители.

 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН КАСИЕР

 

 • Събиране на дължимите такси за общи части /гласувани на Общото събрание/ по график от мобилен касиер ;
 • плащане на дължимите суми за ток, вода, асансьорен сервиз и други;
 • завеждане на пълна отчетност за събраните и разходвани суми във връзка с управлението на Етажната Собственост;
 • съхраняване на всички платежни документи и предоставянето им при поискване;
 • изготвяне на периодични отчети за състоянието на касата и събраните средства във фонд „Ремонт и обновяване“;
 • изготвяне на ежемесечен отчет за приходите и разходите;
 • изготвяне на годишен бюджет;
 • предоставяне на банкова сметка, на която ще може да се заплащат дължимите такси;
 • редовна комуникация с длъжниците към касата на Етажната Собственост;
 • изпращане на индивидуални покани към длъжниците;
 • организация разсрочване на плащанията на длъжниците към на Етажната Собственост;предприемане на действия за принудително събиране на сумите от неизрядни длъжници;

 

 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО ПОЧИСТВАНЕ

 

 • измитане и измиване с парцал на общите части, стълбищата и коридорите;
 • отстраняване на прах и замърсявания от парапетите;
 • обиране на паяжини;
 • почистване на асансьорните кабини;
 • почистване на входни врати и асансьорните врати на всички етажи;
 • изхвърляне на отпадъци и рекламни материали;
 • почистване на пощенски кутии, ел. ключове, звънци;
 • измиване на прозорците;

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

 

 

 

ВИК УСЛУГИ

 

 • Ремонт и поддръжка на ВиК инсталации , монтаж и демонтаж на мивки , тоалетни чинии , смесители за баня и други.

 

 

 

ЕЛЕКТРО УСЛУГИ

 

 • Проектиране,изграждане и реставрация на жилищни електроинсталации – ремонт, монтаж на апартаментни табла,контролни електромери,автоматични предпазители, дефектно – токови защити, стълбищни автомати, ,ключове, контакти, осветителни тела(различни светлинни решения), битова техника(бойлери,печки, и др. )-адекватна консултация с безплатен оглед за Ямбол и региона.

 

 

 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ

 

 • Предимството на застрахователния брокер е ролята и възможността му да защитава интересите на клиента. Вие ще получите не само отлични предложения за сключване на застраховка на най-добра цена, но и отлично обслужване след сключване на полицата. Услугите, които Ви предоставяме са безплатни за Вас, тъй като нашето възнаграждение се заплаща от от застрахователната компания.

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Собственика сам определя цената на имота . Таксата за неговото управление е 10% от стойността на наема. Ние предлагаме :

 

 • Оглед на имота -Изплащане на месечните такси към домоуправителя на ЕС;
 • Изплащане на наема към собственика на имота – три дни след датата на получаване на наема от наемателя ;
 • Отговорно следене за състоянието на имота по време на неговата заетост / сметки за ток ,вода , щети направени от наематели /;

 

 

 

ND-International Ltd. | info@nd-international.com