Home

Ökologisch Bauen mit Stroh

Екологично строителство със Слама

Ecological building with Straw

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ДОМОУПРАВИТЕЛ

 

ND

international

Ltd .

 

Предимствата са поразителни:

 

Сламата е топло и звуко изолираща, евтина, регионално достъпна , оптимално екологична , енергийно ефективна, подобрява климата, осигурява добър вътрешен климат, ... и т.н. info link

 

info link in English

 

info link auf Deutsch

 

Ето някои от най-важните характеристики.

 

Устойчивост на огън

Да, стените от слама са огнеустойчиви. Сухата слама е запалима, но когато се уплътнява в бали, тя се обезвъздушава и съответно трудно гори. За пример може да послужи сравнението между горенето на един лист хартия и дебел телефонен указател. Вторият гори много по-бавно и по-скоро тлее, нали! Комбинацията между замазката и плътността на балата още повече повишава огнеустойчивите качества на материала.

 

Влага

Независимо, от какви материали ще построите къщата си, влагата е враг, с който ще се наложи да се съобразите. Когато сламените бали са подредени правилно, те не представляват по-голям риск за влагата в сравнение с конвенционалните строителни материали и още по-важно, не проявяват способност за задържане на влагата. Основният източник на потенциални проблеми произтича от наличието на кухини в стената, през които може да проникне течността. Това може да стане по много начини: когато плющи дъжд, топи се снега, в конструкцията има течове или са се случили наводнения. Мерките срещу подобни проблеми са много прости. Стените трябва да се защитят с подходящи навеси, а покривите да се обезопасят с улуци, които да събират водата и да я отвеждат далеч от стените на дома. Стената от сламени бали е добре винаги да е повдигната от земята с дървен бордюр, който ще я предпазва от евентуални наводнения вътре в къщата. Прозорците и вратите също могат да са изолирани с подходящи улеи, които да събират водата от конденза и да я отпращат далеч от стената.

 

Топлоизолация : тест за топлопреминаване:

„ Материалите с коефициент на

топлопроводност, по-нисък от 0,25 W/m.K, се

приемат за топлоизолационни.

- λ=0,052 (W/m.K) при перпендикулярно

положение на стеблата

- λ= 0,08 (W/m.K) по посока на стеблата

за сравнение

„ Итонг λ = 0,16 – 0,19W/mK

„ Стоманобетон – 1,6 W/m.K

„ Зидария от решетести тухли – 0,52 W/m.K.

Kаменна вата λ= 0,037 W/m.K

При λ= 0,09W/mK и ширина на стената 45см дават k

= 0,13 W/m²К

„ Според действащите сега норми за

топлоизолация на сградите в България

коефициентът на топлопреминаване през

външните ограждащи строителни елементи на

сградата трябва да бъде равен или по-нисък от

k = 0,5 W/m²К.

 

Звукоизолация

Стените от слама осигуряват много добра шумоизолация на сградата. Действието им е като на фибростъклото и са в състояния напълно да заглушат шума. Това прави сламата особено подходящ материал за къщи в близост до гари, магистрали и дори летища.

 

Приятели на околната среда

Сламата е екологичен материал, при това в истинския смисъл на тази дума. Това е отпадъчен продукт, който обикновено се счита за боклук. Не е като сеното, което е и храна за животните. Сламата е материал, който естествено се адаптира към околната среда и сравнително леко поема температурните разлики. Нейното използване по никакъв начин не пречи на баланса в околната среда. Тя е възобновяем материал, устойчив, нетоксичен и поради това лесен за рециклиране.

 

Строителството със сламени бали е можем да

кажем традиционен строителен материал под

нова форма, с ново име. Нещата започват с

изобретяването на пресата за сламени бали, в

края на 19ти век. Първите къщи били построени в Небраска„ Края на 70-те години Judy Knox и Matts Myrhman преоткриват сламените бали и дават тласък и популярност на това строителство.

В момента в страни като САЩ, Канада, Австралия използването на бали слама в строителството е почти нещо обичайно. Стотици примери, някои на повече от 80 години

доказват, че с този строителен метод е възможно да се строят нескъпоструващи, дълготрайни, многоетажни сгради. Примери в Европа, в страни като Франция, Великобритания, Холандия, Белгия, Австрия, Швейцария, Италия, Португалия, Испания и дори в Източна Европа показват, че тази идея започва да се утвърждава все повече и интересът расте.

„ В България също имаме вече примери.

Балите слама като строителен материал

 

Екологично чист, евтин материал, който дава много възможности. Материал, щадящ околната среда:

 

1.Минусов CO2 отпечатък - растенията усвояват

въглеродния диоксид (CO2) от атмосферата (фотосинтеза)

2. При производството на балите се използва малко енергия (приблизително 100 пъти по-малко, отколкото минералната вата и пенополистирола)

3. Използване на остатъчен продукт от зърнепроизводството(стотици тонове слама се изгарят годишно в САЩ). Използване на една култура в два различни отрасъла.

 

„ Материал, щадящ хората:

 

Създаване на благоприятен саморегулиращ се микроклимат : лятото хладно, зимата топло, избягване на алергии и т.н. “sickbuilding syndrome” Сламата е дишащ материал.

Максимална ефективност се постига, когато е съчетан с други естествени материали, като натурална глина използвана за мазилка.

ND-International Ltd. | info@nd-international.com